Община Гулянци

Обява за за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

1. Със заповед № ОХ-695/30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за заемане на 9/девет/ вакантни войнишки длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

За подробна информация относно обявените длъжности, условията на които трябва да отговарят кандидатите, начина на провеждане на конкурса може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров в Офис за военен отчет в община Гулянци стая № 303

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

Сайта използва бисквитки