Община Гулянци

Новини

Новини

Проект "Ремонт на покривната конструкция на НУ "Васил Левски" с. Долни Вит"

Община Гулянци ще ремонтира покривната конструкция на сградата на училището в с. Долни Вит, в която се помещава детската градина.

Прочети още

Създаване на местно партньорство Гулянци

Среща на тема „Създаване на местно партньорство Гулянци” бе проведена на 03 август 2015 г. в Заседателната зала на Община Гулянци. Целта на събитието бе представяне на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и определяне на представители на нестопанския и стопанския сектор и физически лица в местното партньорство. В срещата взеха участие служители в Общинската администрация, секретари на читалища, бизнесмени и др.

Прочети още

Проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“

           

Проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“ се финансира в рамките на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://energygrantsbg.org

Прочети още

Ремонт на пътища

Текат ремонтните дейности по проекта на община Гулянци за ремонт на пътя Гиген – Дъбован – Гулянци и пътя Искър – граница с община Долна Митрополия. Паралелно стартират ремонтите на още две пътни отсечки, които ще обединят участъците по маршрута Гулянци – Дъбован – Гиген – Искър – Славовица, с обща дължина над 30 километра.

Прочети още

Покрит пазар гр. Гулянци

Стартираха строителните дейности по проект "Покрит пазар гр. Гулянци". Сградата ще е на площ 320 кв. метра и ще събере под покрива си девет магазина, които общината ще отдава под наем и 14 маси за търговия в централното пространство. Пазара ще има още санитарен възел и помощни помещения, ще е осигурен лесен достъп за хора с увреждания. Проекта предвижда и парко-места.

Прочети още

Започва благоустрояване на ОДЗ "Незабравка" гр. Гулянци

До дни ще стартират дейностите по проекта на община Гулянци „Благоустрояване  на ОДЗ „Незабравка” гр.Гулянци”. Заизпълнениена строително-ремонтните работи сапредвиденисредствав общ размер 50 000 лева без ДДС, от собствения бюджет на общината.

Прочети още

Сайта използва бисквитки