Община Гулянци

Инициатива „Добротата - оръжието на силните!”

На 21 ноември, в Деня на християнското семейство, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Гулянци, ОУ "Хр. Ботев" с. Милковица, Църковно настоятелство при храм "Св. Архангел Михаил" с. Милковица и енорийският свещеник Пламен Линков организираха вълнуваща и поучителна среща с учениците от начален курс.

Събитието премина под мотото: "Добротата - оръжието на силните!" и имаше за цел да запознае децата с християнските добродетели с акцент върху добротата, като висш дълг на всяко човешко същество. Секретарят на МКБППМН – Александър Мичев, обясни, че тази увлекателна форма за работа с подрастващите е полезна не само за постигането на основната цел на комисията - намаляване на престъпленията и противообществените прояви, но и за формиране на добри етични норми у децата.

Той благодари на всички, включили се в организацията, и специално на учениците от ОУ „Христо Ботев” за активното участие и доброто поведение в храма. Всяко дете получи подарък от отец Пламен Линков – библия за най-малките, а МКБППМН им подари детската книга „Свети Лука доктора” на Ангел Бончев.

76747446 10220983757210696 2218451591655063552 n

78108512 10220983725809911 1883339315300270080 n

Сайта използва бисквитки