Община Гулянци

Община Гулянци призовава гражданите: "Да поддържаме заедно чистотата на родното място!"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Поддържането на населените места в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас. „Чистотата е мерило за културата на човека”, затова всички трябва да се грижим и поддържаме хигиената на обществените места.

За целта е необходимо всеки  гражданин да поддържа в приличен вид сградите и дворовете, които ползва или живее, и да осигури почистването и естетичното поддържане на площите около тях /тротоарно пространство и др./, като почиства редовно тротоарите от трева и битови отпадъци, прекопава или коси пред домът си и премахва в рамките на 48 часа складираните на улицата отоплителни и строителни материали.

Събраните отпадъци да бъдат събирани в кофите и контейнерите за смет или в чували завързани и поставени до съдовете за битови отпадъци. Да не се изхвърлят отпадъци около съдовете, които не са в чували и да се правят сметища около тях.

В кофите за смет и металните контейнери, могат да бъдат изхвърляни само битови отпадъци.

Пластмасовите контейнери са за разделно събиране на отпадъците.

- в зелените контейнери изхвърляйте стъклени отпадъци;

- в жълтите контейнери – пластмасови;

- в сините контейнери – хартиени.

Системното почистване и поддържане на хигиената е задължение на всеки от нас.

При периодично извършвани проверки и установяване на неизпълнение на горното, ще бъдете санкционирани съгласно Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Гулянци и Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на Община Гулянци.

Сайта използва бисквитки