Община Гулянци

Започва ремонтът на читалището в Гулянци

Днес официално бе даден старт на строителните дейности по проекта на НЧ „П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци "Ремонт и възстановяване на сградата на Народно читалище "П. Р. Славейков 1923" гр. Гулянци".

Проектът е на стойност 375 217лв. и се изпълнява по Договор №15/07/2/0/00477 между ДФ "Земеделие" и читалището като бенифициент. Финансирането е от ЕС по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. По проекта ще бъде извършен ремонт на читалищния салон, изграждане на отоплителна инсталация, основен ремонт и хидроизолация на покрива на цялата сграда.

На откриването на строителната площадка днес присъстваха кметът на община Гулянци Лъчезар Яков, председателят на ОбС гр. Гулянци Огнян Янчев, общински съветници, представители на администрацията, читалищното настоятелство и колектив, представители на фирмата изпълнител, авторският и строителният надзор.

Както повелява традицията, кметът на общината Лъчезар Яков поля с вода, за да спори работата и пожела на ангажираните с изпълнението проектът да бъде приключен качествено и в срок. Той подчерта важността на този ремонт, защото читалището в Гулянци е културно средище с активна дейност.

Сайта използва бисквитки