Община Гулянци

Урок по толерантност ни преподават децата от Гулянци и Гиген

Необичайно за делничен ден шествие оживи централните улици на град Гулянци в първия ден на пролетта – 20 март. Учениците и учителите от СОУ „Хр. Смирненски” излязоха на улицата, за да заявят пред обществеността по един нетрадиционен начин, че са част от проект „Урок по толерантност”.

Екипирани в рекламни тениски и шапки на проекта с балони в ръка децата приличаха на бяло ято, а шумното им присъствие предизвика усмивки на лицата на забързаните и увлечени от ежедневието хора. Шествието водеше новосформирания духов оркестър към училището, с ръководител преподавателя по музика Евгени Лилов. Маршрута включваше три спирки – РУП гр. Гулянци, Общинска администрация и площада в центъра на града, където малките музиканти изпълниха „Върви народе възродени”, хора и народни песни. Нестандартния метод за популяризиране и реклама на проекта определено даде резултат и предизвика обществения интерес. Дълго след като шествието отмина хората се интересуваха от повода за него и дейностите по проекта.

  

  

На следващия ден - 21 март подобно шествие организираха и в СОУ „Асен Златаров” с. Гиген, съобщи директорката на училището и координатор по проекта за Гиген – Николина Маркова. Маршрута на шествието премина по централните улици на селото и спря пред кметството, разказа още тя. Там децата и учителите бяха посрещнати с радост от кмета – Красимир Първанов и администрацията. Участниците в своеобразния празник рисуваха на асфалт на тема „България на всички”, рецитираха и моделираха с букви името на проекта и мото на шествието - „Урок по толерантност”.

  

Проекта „Урок по толерантност” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Стойността му е 180 000лв., а срока за изпълнение шест месеца - от края на октомври 2012 до края на април 2013 година. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб АРЕНА” гр. София, а партньори са СОУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци и СОУ „Асен Златаров” с. Гиген. Целта на проекта „Урок по толерантност” е интеграция на децата от небългарски етноси, чрез създаването и обхващането им в различни клубове по интереси – народни танци; допълнително изучаване на български език; традиции и обичаи; музика; занаяти. Освен това дейностите по проекта са насочени към обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда; съхраняване и развитие на културната идентичност;  подобряване на вътрешната среда в училищата партньори.Особено внимание се обръща на работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи и допълнително обучение по български език за ученици, за които българския език не е майчин.

Ръководител на проекта е Иво Тодоров от СНЦ „Спортен клуб АРЕНА”. Координатори по проекта са директорите на двете училища – Митко Нитов и Николина Маркова. Клубовете ръководят местни учители, със съответните компетенции. Васимир Радулов, който също е част от екипа на проекта от страна на водещата организация обясни, че „Спортен клуб АРЕНА” осигурява всички материали необходими за дейността на клубовете, освен това двете училища ще получат по един лаптоп в комплект с мултимедия. В град Гулянци ще бъде обновен напълно кабинет, в който да бъде монтирана техниката. Васимир Радулов съобщи още, че след приключване на проекта в края на месец април в Гулянци и Гиген ще се проведат финални концерти с участието на децата от клубовете и ще бъдат подредени изложби с техните произведения. Г-н Радулов коментира още, че СНЦ „Спортен клуб АРЕНА” има идеята и за в бъдеще да осъществява проекти съвместно с местните училища, защото настоящото партньорство е отлично и резултатно. Директорите на двете гимназии увериха, че след приключване на проекта, от следващата учебна година клубовете, към които има най-голям интерес от страна на децата ще продължат да функционират под формата на СИП. Постигнатите резултатите от проекта съответстват напълно със стратегическите цели на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и приоритетните направления и индикаторите на схема: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, обобщават от СНЦ "Спортен клуб АРЕНА" и допълват, че всички предвидени дейности са спомогнали за създаването на устойчиви практики за участие на децата от етническите малцинства в различни дейности, които са дали възможност на учениците да развият своите таланти в творческите инициативи и са спомогнали за тяхното адаптиране и интегриране в образователната система.

  

Сайта използва бисквитки