Община Гулянци

Проект „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Гулянци”

На 27 февруари в Конферентната зала на Община Гулянци бе официално представен, стартиралия в началото на месеца проект „Звено  за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Гулянци”.

Проекта се осъществява по силата на договор BG051PO001-5.1.04-0092-C0001, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

 На пресконференцията присъстваха кмета на общината Лъчезар Яков, екипа на проекта, представители на Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, заинтересовани граждани. Г-н Яков заяви пред присъстващите, че дейностите със социална насоченост са сред приоритетите на общинското ръководство, както и осигуряването на доходи за населението. „Ще продължим да търсим възможности в тази насока, чрез подобни проекти, защото хората в населените места с предимно застаряващо население имат голяма нужда от тях” – допълни още той.

Адриян Апостолов – ръководител на проекта разясни основните моменти от реализацията на дейностите по проекта, сроковете за тяхното изпълнение, задачите и целите, заложени в него. Целта на проекта е създаване устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания, които не са в състояние да се самообслужват чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж – Гулянци. Персоналът ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги, свързани с лична помощ, социална подкрепа и  помощ при комунално-битови дейности, ориентирани към индивидуалните нужди на нуждаещи се потребители от всички селища на Община Гулянци.

Общата стойност на проекта е 136 857.23 лв. и е с продължителност 15 месеца.Социалните услуги ще се предоставят от 7 май 2013 г. до 30 април 2014г. Като общо 20 безработни лица от общината, назначени като „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, ще обслужват 51 потребители.

Приемът на заявления и документи от кандидат-потребителите приключва на 28 февруари. Кандидатите за работа в Звеното ще могат да подават документи от 11 до 29 март.

Сайта използва бисквитки