Община Гулянци

Годишни отчетни събрания за дейността на ръководството през 2012 година

В дните от 18 до 25 януари се проведоха отчетните събрания за дейността на кмета на община Гулянци и кметовете на кметствата през 2012 година. Те са част от ангажиментите на местната власт към хората, но за кмета на общината Лъчезар Яков са и възможност да се срещне с жителите по места, да изслуша проблемите и въпросите им и да предприеме мерки за решаването на тези, които са в компетенциите и правомощията му.

Събранията преминаха спокойно и при голяма активност. Гражданите с интерес изслушаха отчета, придружен от презентация, която акцентираше върху по-значимите проекти на общината и важни моменти от изминалата година. Лъчезар Яков определи 2012 като трудна, но и спорна година.

През периода Община Гулянци финализира окончателно два големи проекта по ОП „Развитие на селските райони” в резултат на което осем селища са с напълно обновени площадни пространства и е реконструирано уличното и парково осветление във всички населени места.

През годината бе реализиран първият етап от обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ” в с.Брест на стойност 675 724лв. Това е един от най-големите инфраструктурни проекти на Общината, с който тя кандидатства по линия «Бедствия и аварии» пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Общата стойност на проекта е над 2 милион лева, като е предвидено да бъде реализиран на четири етапа. Също по „Бедствия и аварии” бяха ремонтирани покривите на две читалища и една здравна служба на територията на общината, на обща стойност над 100 000лв.

Продължава работата по проект „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Чернецу (DJ 506) – Александрия,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042 (PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен” финансиран по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. Водеща организация по проекта е Окръжният съвет на окръг Телеорман, Румъния, а партньори са  Община Гулянци и Община Долна Митрополия. Общата стойност на проекта е 7 691 837,70 евро. Община Гулянци изпълнява частта от проекта „… рехабилитация на път PVN 1026 Загражден - пристанище Загражден….” на стойност 590 172, 16 евро.

В края на 2012 година стартира изпълнението на два изключително мащабни за общината проекта по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони - „Изграждане на спортни комплекси в град Гулянци и село Брест и спортни площадки в селата Гиген, Милковица, Долни Вит и Сомовит” и „Ремонт на общински път Гиген – Дъбован – Гулянци, отсечка от 24 км. и ремонт на пътя Гиген – Искър – Славовица, отсечка от 1,254 км.” Общата стойност на тези два проекта е около 12 милиона лева.Общината вече има 50% авансово плащане - 2 929 961 лева за спортните комплекси и площадки и 2 839 252лв за пътя.

Освен на инфраструктурните проекти кмета Лъчезар Яков акцентира и на социалната политика на община Гулянци. „Тъй като живеем в трудни години на криза, сред първостепенните цели на общинското ръководство винаги  е било осигуряването на работа и доходи за местното население.” – заяви пред хората той. „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ни даде чудесна възможност в периода 2011 – 2012  да осигурим работа на над 1000 души от община Гулянци. Само усвоените по тази програма средства за 2012 година са над 1 200 000лв. На практика тези пари са влезли в домакинствата на територията на общината.”- допълни още г-н Яков, след което запозна присъстващите на събранията с останалите проекти и дейности със социална насоченост, които са реализирани през 2012 година.

В годишния си отчет кмета на общината се спря и на извършеното в сферата на образованието, културата и туризма, както и на проектите касаещи опазването на околната среда и биоразнообразието в района.

„Много съм доволен от възможностите, които програмите на ЕС дават за обновяване и развитие на населените места, за опазване на околната среда и осигуряване на заетост.” – заяви в заключение Лъчезар Яков. „Отговорно мога да заявя, че през изминалите месеци натрупахме доста опит в работата по тях. Доказват го не само двете национални награди „Община 2012” и „Работодател на 2012”, с които бяхме отличени, а и нарастването на броя на реализираните от нас проекти в различни сфери. Първите резултати вече са налице и мога да Ви уверя, че ще продължим да работим в тази насока, да превърнем Община Гулянци в едно развиващо се, красиво и добре уредено място за живеене.”

Жителите на общината демонстрираха активна гражданска позиция по време на годишните събрания. Във всяко кметство бяха поставяни въпроси и давани препоръки за подобряване на работата на кметската и общинска администрация. Като най-наболели проблеми в района се оформиха състоянието на улиците в селата и зачестилите кражби от частни домове. Относно първия проблем Лъчезар Яков разясни, че през 2013 година за баластриране и подравняване на улици са предвидени около 60 000лв. и отново подчерта значението на двата пътни участъка Гиген – Загражден – Дъбован – Гулянци и Искър – Славовица, които ще се ремонтират основно. Във връзка с кражбите кмета на общината предложи да се инициира мащабна среща между населението, органите на МВР и местната власт, на която проблемите да бъдат поставени на по-високо, регионално и национално ниво, за да бъдат инициирани законови промени, които да спрат или поне да ограничат набезите на крадците.

Финалното отчетно събрание на кмета на общината ще се проведе в град Гулянци на 31 януари от 14:00 часа в Конферентната зала. То ще е съчетано с публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2013 година.

 

Сайта използва бисквитки