Община Гулянци

Актуална банкова сметка

Общинска Банка АД

IBAN BG43SOMB91308436323644

BIC SOMBBGSF

Код за вид плащане:

442100- данък сгради

442400 - такса битови отпадъци

442300 - данък за превозни средства

448007 - за административни услуги

Сайта използва бисквитки