Община Гулянци

Здравно обслужване

Здравното обслужване в общината се извършва от семейни лекари и стоматолози, Медицински център  І ЕООД "д-р Александър Войников". 

Доболничната помощ е изградена в съответствие с областната здравна карта и покрива потребността за предоставяне на специализизирана медицинска помощ на територията на общината.

В здравните служби общинска собственост на територията на  общината работят 9 общопрактикуващи лекари и 7 стоматолози.В сградата на МЦ І ЕООД - Гулянци се намират 3 кабинета за индивидуална практика за първична медицинска помощ и 1 стоматологичен кабинет.

На територията на гр.Гулянци работят в сграда общинска  собственост 2 стоматолози и в частен кабинет 1 стоматолог.

Медицински център І ЕООД "д-р Ал.Войников" работи с високо квалифициран персонал и осъществява дейността си в 9 кабинета /очен, вътрешен, акушеро-гинекологичен, детски, уши, нос и гърло, хирургичен, психиатричен, неврологечен, манипулационна/. Основните цели на Медицинският център съответстват на ценностите на националната здравна политика за предоставяне на извънболнична медицинска помощ отговаряща на критериите и правилата за добра медицинска практика. На територията на общината има филиал на "Центъра за спешна медицинска помощ" гр. Плевен.

Сайта използва бисквитки