Община Гулянци

Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта

Със Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-387/10.08.2022 г. е утвърден образец на декларация за изразяване на писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта.

Всеки дееспособен български гражданин, както и чужденец, пребиваващ продължително, дългосрочно или постоянно в Република България, има право приживе да изрази изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта си.

Изразеното несъгласие може да се отнася до определени или всички органи, тъкани и клетки, както и до вземането им за други лечебни, диагностични, научномедицински, учебни и преподавателски цели.

  • Здравноосигурените лица, които са избрали общопрактикуващ лекар попълват и подписват декларацията пред него.

Общопрактикуващият лекар е длъжен да впише незабавно изразеното несъгласие в здравноосигурителната книжка на лицето и в срок до 7 дни да информира писмено директора на съответната регионална здравна инспекция.

  • Лица, които са с прекъснати здравноосигурителни права, не са здравноосигурени или не са избрали общопрактикуващ лекар, попълват декларацията пред длъжностно лице в общината по постоянен адрес.

Декларацията се попълва в два екземпляра, единият остава в декларатора, а другият се изпраща от общината до Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в срок до 7 дни.

Декларацията можете да изтеглите от тук >>>

Сайта използва бисквитки