Община Гулянци

Обява

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2022г.

1. Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности във военни формирования от състава на Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

2. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 28.10.2022 г. включително.

За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в офис за военен отчет в Община Гулянци, стая № 303.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0888 799 472

Сайта използва бисквитки