Община Гулянци

РЕД ЗА ИЗИСКВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 11 ОТ ДОПК

Сайта използва бисквитки