Община Гулянци

Данъчна кампания 2021

Отдел „Местни приходи” при Община Гулянци уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимия данък върху недвижимите имоти,  такса битови отпадъци, данъка върху превозните средства и другите данъци и такси по ЗМДТ, както за минали години, така и за настоящата 2021 година. Размерът на налозите е без промяна.

Гражданите, които предплатят целия размер на данък сгради, такса смет и данък МПС в срок до 30.04.2021 г. ползват отстъпка 5%.

Дължимите суми могат да бъдат заплатени на касите на Община Гулянци в Центъра за административно обслужване на граждани, офисите на „ИзиПей”, Банка ДСК, Български пощи и „ФастПей” АД.

 

Сайта използва бисквитки