Община Гулянци

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА 2021 г.

 

 

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

10

- от граждани на Република България:

0

- от журналисти:

0

- от фирми:

4

- от НПО:

6

   

Общ брой на решенията за:

0

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

10

-         - предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

0

-         - препращане на заявлението по компетентност:

0

неуточнено заявление от заявителя

0

мълчалив отказ

0

 

 

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

0

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, както и исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация

0

- други

0

 

Сайта използва бисквитки