Община Гулянци

Проекти

  • Категория: Проекти
  • Посещения: 1430

Проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“

Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

Прочети още

  • Категория: Проекти
  • Посещения: 474

Проект

„Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци" финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Сайта използва бисквитки