Община Гулянци

Проект „Обучения и заетост на младите хора”, Договор № - ОЗМ –1– 04 –04- 168 # 5 от 25.02.2016 г. на ОПРЧР 2014 г.-2020 г.

Община Гулянци работи по проект „Обучения и заетост на младите хора”, който се осъществява по Договор № - ОЗМ –1– 04 –04- 168 # 5 от 25.02.2016 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г.-2020 г. Предоставените средства по проекта са 187 992,00 лв. Той стартира през месец март и ще продължи до 31.08.2016 г.. По проекта са назначени 60 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрото по труда. Те са ангажирани за срок от 6 месеца като общи работници за дейности, свързани с почистване, поддръжка и ремонтни дейности на терени и територии общинска собственост – паркове, градини, алеи и др. Наети по проекта работят във всички населени места: в гр. Гулянци –  26, с. Брест и с. Гиген по  7, в с. Милковица, с Дъбован и с. Сомовит са назначени по 4 безработни лица, с. Долни Вит, Шияково и Искър по 1, в Ленково по проекта работят трима младежи, в Крета – двама.

По проекта 14 наставници от Общинска администрация ще обучаваат наетите лица за първите три месеца, за придобиване на нови или усъвършенстване на професионални знания и умения, придобити на работното място, както и професионална квалификация и ключови компетентности.

Сайта използва бисквитки