Община Гулянци

Проект по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02

Община Гулянци реализира проектно предложение по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016 г., финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

На 10 юни приключи приема на заявления от кандидат потребители за ползване на социалната услуга „обществена трапезария” по проекта. От услугата ще се възползват лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.

Топлият обяд ще се предоставя на 150 лица в делничните дни за периода от 20.06.2016г. до 30.09.2016г. Безплатната храна - супа, основно ястие и хляб ще се приготвя в базата на Домашен социален патронаж гр. Гулянци.

Сайта използва бисквитки