Община Гулянци

Новини

Новини

Текат ремонтите на площади в четири населени места

През август стартираха дейностите по проекта на Община Гулянци  „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Гиген, с. Брест и с. Долни Вит.”.   Финансирането е в размер на 758 141 лева от ЕС по ПРСР, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура.”

Прочети още

Училищата в община Гулянци отбелязаха Европейския ден на спорта

На 25 септември  в десетки страни се проведе Европейският ден на спорта в училище – една от най-масовите инициативи, чрез която децата се запознават с различни спортни занимания и научават повече за здравословния начин на живот. Сдружение БГ Бъди активен е координатор на програмата за България. 

Прочети още

Община Гулянци ще ремонтира улици в Брест и Гулянци по проект

На 28.09.2020 г. кметът на община Гулянци Лъчезар Яков подписа с ДФ „Земеделие” договор №  BG06RDNP001-7.001-0108-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Гулянци”.

Прочети още

170 лица от община Гулянци получават безплатно храна по проект „Топъл обяд у дома”

Вече пети месец Община Гулянци изпълнява проект „Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Гулянци”, съгласно договор № ФС01-0360/10.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Срокът на проекта е до 31 октомври 2020 година. Общият размер на финансирането е 62 118 лева.

Прочети още

Удължен е срокът на проект "Патронажна грижа"

От средата на 2019 година Община Гулянци изпълнява проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Прочети още

Започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година

В ход е процедура по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

Прочети още

Сайта използва бисквитки