Община Гулянци

Инициатива по повод Деня на Дунав - 29 юни

Община Гулянци, ЦОП гр. Гулянци и МКБППМН отправят предизвикателство към децата по повод Деня на река Дунав – 29 юни.

Изразете в разказ, стих или рисунка своето виждане по темата „Моето приключение край Дунав”.

Инициативата има за цел да провокира въображението и да даде възможност за разгръщане на талантите и заложбите на децата. В същото време творчеството и собствената изява насърчават детската мисъл и ангажираност в сферата на опазването на околната среда и природните богатства.

Темата на конкурса е широкообхватна и може да включва: риболовен излет, разходка със семейството и впечатленията от нея, замърсяването и вредата от човешките действия и бездействия през детските очи, историческото значение на реката и др.

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

Първа група – от 7 до 13 години;

Втора група – от 14 до 18 години;

Участниците могат да изразят своето виждане по темата „Моето приключение край Дунав“ чрез:

Рисунка – без ограничение в техниката и формата

Разказ – до една страница

Стихотворение

Всяка творба трябва да е придружена от данни за участника в конкурса:

Име и фамилия;

Възраст;

Населено място, училище

Творбите ще се приемат в срок до 03.07.2020 г. в училищата в Гулянци, Гиген, Милковица и Брест или в Община Гулянци на адрес: гр. Гулянци, ул. „Васил Левски” №32, гл. специалист ОЗСД.

Децата, които нямат възможност да предадат или изпратят творбите си могат да ги качат като коментар под публикацията за конкурса във фейсбук страницата "Остани у дома - бъди отговорен!/МКБППМН и децата на община Гулянци" с важното условие снимката на рисунката или литературното произведение да е ясна и да е придружена от данни за участника.

„Животът и времето са като река – никога не можеш да докоснеш една и съща капка два пъти, защото капката, която минава покрай теб няма да дойде отново. Наслаждавай се на всеки миг от живота – той няма да се повтори никога!”

 

Сайта използва бисквитки