Община Гулянци

Община Гулянци награди участниците в общинския конкурс за рисунка „С очите си видях бедата”

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” ежегодно организира конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Той се провежда със съдействието на общинските и областните власти по места, като мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Етапите на класиране са три – на общинско, областно и национално ниво с международно участие.

В конкурса на общинско ниво тази година участваха 33 деца от 7 до 18 години от СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци, ОУ „Христо Ботев” с. Брест и ОУ „Христо Ботев” с. Милковица. Със съдействието на училищните ръководства рисунките бяха предадени в общината, където комисия с председател Валери Предов – началник на РС ПБЗН гр. Гулянци излъчи победителите.

 20200527 112052

 

Във възрастова група от 7 до 10 години ще бъдат наградени:

 

Кристияна Красимирова,  III клас на  ОУ  „Христо Ботев”   с. Милковица

Симона Красимирова, III клас на  ОУ  „Христо Ботев”   с. Милковица

Галена Николова, 10 години, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци                    

           

Във  възрастова група от 11 до 13 години награди получават:

Сияна Иванова Иванова – VI клас, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци

Красимира Рачалова – 11 години, ОУ „Хр. Ботев” с. Брест

Емил Младенов – 12 години, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци

                                                                     

Във възрастова група от 14 до 18 години победителите са:

Десислава Димитрова – 16 години, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци

Емилия Рачалова – 15 години, ОУ „Хр. Ботев” с. Брест 

Симона Цветанова – 16 години, СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци

 

Освен наградите и грамотите за победителите, комисията единодушно реши да връчи поощрителни награди и на останалите участници в общинския конкурс „С очите си видях бедата”. Всички  рисунки бяха предадени в РД ПБЗН гр. Плевен за участие в областния конкурс.

Сайта използва бисквитки