Община Гулянци

Община Гулянци ще подпомага с топъл обяд 170 лица

От първи май Община Гулянци ще стартира изпълнението на проект „Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Гулянци”. Срокът на проекта е до 19 юни. Общият размер на средствата е 16 269,00 лева, осигурени по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020” от националния бюджет, чрез Агенцията за социално подпомагане.

Проектът обхваща всички 12 населени места на община Гулянци. Той е насочен към подобряване на социалната закрила и превенция на социалното изключване на уязвими групи хора от община Гулянци, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19.

В периода на изпълнение на проекта, Община Гулянци ще осигурява топла храна – едно обедно хранене дневно за 170 лица, които не могат да си го осигурят сами поради материални, финансови, здравословни и други проблеми. Целевите групи по проекта са:

- Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

- Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната.

- Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд ще се приготвя в базата на Домашен социален патронаж гр. Гулянци при стриктно спазване на хигиенно-противоепидемичния режим с повишено ниво и кратност на дезинфекциите в обекта и използване на лични предпазни средства /маски, ръкавици/ от персонала при работа с хранителни продукти.

Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни в еднократни съдове, със специализиран транспорт на Община Гулянци, при засилени противоепидемични мерки.

Сайта използва бисквитки