Община Гулянци

Общински съвет град Гулянци взе важни решения във връзка с извънредното положение

На 15 април Общински съвет гр. Гулянци заседава за първи път в извънредно положение. Местният парламент се събра при изключителни мерки за безопасност и спазвайки всички противоепидемични разпоредби, за да вземе важни решения за жителите на община Гулянци.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, от ЗМДТ и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., общинските съветници единодушно приеха предложението на кмета на общината за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци.

С промените се удължава срокът за плащане на таксата за битови отпадъци с отстъпка от 5% до 30.06.2020 г. При нормални обстоятелства този срок е до 30 април. Ще припомним, че и останалите налози – данък сгради и данък МПС също могат да бъдат платени с отстъпка до 30.06.2020 г.

Освен това, общинският съвет гласува промяна в наредбата, с която се спира плащането на такси от лицата, които ползват тротоари, площади, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито включително за разполагане на маси, столове, витрини, които изцяло са прекратили дейността си във връзка с извънредното положение. Облекчението важи за целия срок на извънредното положение и заплащането ще бъде възстановено от датата на отмяната му.

По предложение на кмета на общината Лъчезар Яков, общинският съвет взе решение за отмяна на всички месечни наеми за отдадени обекти общинска собственост на лица прекратили изцяло дейността си за срока на обявеното извънредно положение. Заплащането им ще е отново в сила от датата на възстановяване на дейността на обекта и отмяна на извънредното положение.

Общинският съвет гласува „ЗА” и предложение за отмяна на Панаирните дни тази година, тъй като масовото струпване на хора при подобен род прояви представлява сериозен риск и предпоставка за разпространение на заболяването, а участниците в проявите – училища, детски градини, читалища, пенсионерски и спортни клубове не работят с деца и колективи вече повече от месец.

Сайта използва бисквитки