Община Гулянци

Полезна информация за граждани във връзка с усложнената епидемична обстановка

Административни услуги:

Община Гулянци призовава гражданите, които имат нужда от административни и технически услуги да ползват интернет сайта на Общината www.gulyantsi.bg.

За услугите, които не могат да бъдат заявени онлайн Административния център за обслужване на граждани разкрива специализирани телефони:

Тел: 06561/3047 за административни услуги

Тел: 06561/2163 за местни данъци и такси

Тел: 0879521257 за технически услуги

Всеки гражданин може да се консултира със служител на центъра и да заяви необходимата услуга, след което ще бъде информиран за готовия документ и начинът за получаване.

Посещавайте административния център в гр. Гулянци и кметствата само по неотложни поводи. Работата на администрациите е организирана така, че контакта на граждани и служители да е минимален.

Социални услуги:

Община Гулянци оказва съдействие на самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, без близки в населеното място, чрез услугите на Домашен социален патронаж.

По предварителна заявка от страна на абонатите (самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, без близки в населеното място)и за тяхна сметка, служителите на патронажа могат да извършват пазаруване на основни стоки от първа необходимост.

Гражданите, които желаят да станат абонати на Социален патронаж, могат да заявят услугата на тел: 0878711004.

Кметове на кметства:

Кметовете на кметства оказват съдействие на възрастните самотно живеещи хора и хората с увреждания, при липса на близки, които да се грижат за тях.

Заедно с полицията кметовете на кметства следят за струпването на хора на обществени места, с особено внимание към беседки, градинки, спортни комплекси, клубове и др., както и за спазването на режима на работа в магазините и затворените търговски обекти.

Кметовете на кметства подават незабавно информация за пристигналите лица от чужбина в последните 14 дни в Община Гулянци или в РУ на МВР гр. Гулянци.

Ограничен е достъпа на хора в сградите на кметствата. Административните услуги, които е възможно да се заявяват по телефон или онлайн на сайта на Община Гулянци. При необходимост (полагане на подписи или друго) служителят да излиза пред сградата.

На вниманието на гражданите:

Община Гулянци призовава гражданите да спазват стриктно препоръките на Световната здравна организация и министерството на здравеопазването за предпазване и недопускане разпространението на заболяването.

Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек при кашляне и кихане и чрез докосване до заразени повърхности. COVID-19 може да оцелее върху повърхности в продължение на няколко часа, но обикновените дезинфектанти могат да го убият.

Симптомите включват висока температура, кашлица и недостиг на въздух. При по-тежките случаи инфекцията може да причини пневмония или затруднения в дишането. По-рядко заболяването може да има фатален изход.

Симптомите са подобни на тези при грип или обикновена настинка, които са доста по-често срещани от COVID-19. Ето защо са необходими изследвания, за да се потвърди, че някой е заразен.

Ако спазвате дистанция от хора с респираторни симптоми (поне метър), спрямо настоящите насоки на СЗО, и прилагате редовно и правилно добра хигиена на ръцете, можете да намалите вероятността да се заразите с респираторни патогени, включително и с новия коронавирус.Ако имате остри респираторни симптоми, освен да спазвате горните съвети, с които може да опазите и околните, е добре останете вкъщи. Когато кашляте и кихате, трябва да внимавате да не замърсявате ръцете си - кихайте в лакът или в кърпичка (която да изхвърлите незабавно, след което да си измиете ръцете).

Измиването със сапун и вода или втриването на дезинфектант на базата на алкохол трябва да е поне 20 секунди. Обърнете внимание на специфичните инструкции на опаковката на дезинфектанта, който използвате.

Избягвайте събитията и местата с концентрация на много хора.

Своите въпроси относно COVID-19 можете да задавате към Министерството на здравеопазването на номер 02 807 87 57.

Сайта използва бисквитки