Община Гулянци

Четири улици в община Гулянци ще бъдат изцяло обновени

Предстои да стартират строително-ремонтните работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в община Гулянци“, който включва улиците „8 март“, „6 септември“ и „Хан Аспарух“ в Гулянци и първи етап на ул. „Митьо Пачев“ с. Гиген.
На 20 юни кметът на общината Лъчезар Яков подписа договор с МРРБ за финансирането и на втория етап на улица „Митьо Пачев“. Общата стойност на мащабните ремонти по четирите улици е 3 535 200 лева, осигурени с национално финансиране и европейски средства по Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Четирите улици ще бъдат напълно обновени с изграждане на основа, асфалтова настилка, нови бордюри и тротоари, прилежаща пътна инфраструктура, знаци и маркировка.

Сайта използва бисквитки