Община Гулянци

Започва Националният младежки конкурс на НСОРБ - включете се!

През 2023 г., във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление 12 октомври, екипът на НСОРБ инициира провеждането на национален конкурс за младежи за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината, под надслов: „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.  Получени бяха 57 проектни предложения от млади хора от 33 български общини. Най-младият участник бе на 7 години, като най-честите предложения са от учащи и работещи между 16 и 25 години. Сред получените кандидатури имаше и 9 разработени от групи млади хора.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.

През 2024 г. стартираме Националния конкурс под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“

В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините, предвиждаме през 2024 г. темата на Националния младежки конкурс да бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на ТБО и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет. Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Целта на формулирането на конкретната задача е тя да има принос в усилията на общината за обективно и широко информиране на обществото за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

С подбора на темата за тазгодишното издание на конкурса бихме желали да подпомогнем общините в усилията за активно включване на младите хора в дейностите на местно ниво, в контекста на Закона за младежта, а също така да подкрепим усилията на общините за провеждане на проактивна информационна кампания за предстоящите промени в системите за управление на отпадъците и въвеждането на новия модел за определяне на такса „битови отпадъци“, което трябва да влезе в сила от 2025 г.

Регламент >>>

Сайта използва бисквитки