Община Гулянци

Списък на обектите, заложени в бюджет 2022 по населени места

Във връзка с големия интерес за подробно описание на обектите, които Община Гулянци ще реализира по населени места за бюджетната 2022 година, публикуваме пълен списък на инвестициите, които касаят инфраструктурата и подобряването на средата. Някои от обектите вече са приключени, други се реализират в момента, трети предстои да стартират. Те са предварително обсъдени с кметовете и кметските наместници, отчетена е неотложност, значимост и възможности за финансиране.

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА 2022 ГОДИНА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ГР. ГУЛЯНЦИ:

 • Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци за 544 431 лв.;
 • Авариен ремонт на покрива на основен корпус и физкултурен салон на "Старото училище " в гр. Гулянци за 199 359 лева;
 • Завършване на ремонта на МЦ „Д-р Александър Войников“ – 31 380 лв.;
 • Ремонт на тротоарна алея и паркинг пред МЦ „Д-р Александър Войников“ - 14 700 лв.;
 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски” за 422 996 лева;
 • Изкърпване на дупки с асфалт на улиците „Цар Симеон“, „Баба Неделя“, „Струма“, „Марин Дринов“, „Петко Каравелов“ - 20 915 лв.;
 • Изготвяне на проектиране за рехабилитация на ул. Осми март“ и ул. „Шести септември“ – 7000 лв.;
 • Закупуване на термо-помпен агрегат за МБАЛ гр. Гулянци – 23 800 лв.;
 • Енергийно обследване за енергийна ефективност на НЧ „П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци - 7 685 лв.;
 • Закупуване на преносими компютри и климатици за СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци – 5500 лв.;
 • Закупуване на компютър за детската градина – 1300 лв.

 

С. БРЕСТ:

 • Рехабилитация и реконструкция на улица „Раковска” в с. Брест за 292 154 лева;
 • Настилане с трошен камък на улици: „Бузлуджа“, „Ц. Церковски“, „Крали Марко“, „Ангел Кънчев“, „Мизия“, „П. Славейков“, „Ст. Караджа“, „Стадиона“, „Странджа“, кв. „Тръстика“ – 6000 лв. /приключено/;
 • Изграждане на спортна площадка за футбол, волейбол и баскетбол в с. Брест - 31 000 лева;
 • Закупуване на компютри за училището и детската градина – 3300 лв.

С. ГИГЕН:

 • Реконструкция на улиците "Кавала" и на части от заустващите в нея ул. „Искър”, „Христо Ботев” и "Русенска" в с. Гиген за 354 419 лв.;
 • Ремонт на отводнителна шахта на ул. Котленска – 1000 лв.;
 • Изкърпване на дупки с асфалт на ул. „Стефан Караджа“ – 7000 лв.;
 • Изкърпване с бетон на ул. „Бачо Киро“ - 17 280 лв.;
 • Настилане с камък на улиците: „Волга“, „Троянска“, „Васил Коларов“, „Морава“, „Охрид“, „Хаджи Димитър“, „Ливада“, „Гоце Делчев“, „Лагера“ - 9960 лв. /приключено/;
 • Вътрешен ремонт на сградата на кметството – 6 000 лв.;
 • Изготвяне на проект за рехабилитация на улица „Мито Пачев“ и ул. „Александър Стамболийски“ – 15 000 лв.;
 • Закупуване на генератор и компютри за СУ „Асен Златаров“ – 5029 лв.;
 • Закупуване на компютър за детската градина – 1300 лв.

С. МИЛКОВИЦА:

 • Рехабилитация на ул. „Витоша” на стойност 85 000 лева;
 • Основен ремонт на детска площадка за 12 500 лева;
 • Ремонт на отводнителен канал с метална решетка на ул. „Победа“ - 1200 лв.;
 • Изкърпване с бетонова настилка на улица „Морава“ - 2880 лв.;
 • Настилане с трошен камък на ул. „Силистра“, „Победа“, „Беласица“, „Сливница“, „Арда“, „Тулча“ – 7200 лв. /приключено/;
 • Енергийно обследване за енергийна ефективност на ОУ ”Христо Ботев” с. Милковица –
 • 17 520 лв.;
 • Закупуване на компютър за детската градина – 1300 лв.

 

С. СОМОВИТ:

 • Изготвяне на геология и хидрогеология на свлачищни участъци в Сомовит – 14 400 лв;
 • Ремонт на отводнителен канал на ул. Дунав - 2000 лв.;
 • Изкърпване с бетонова настилка на улица „Тунджа“ и ул. „Искър“ – 19 800 лв.;
 • Сондаж за вода – 3120 лв.;
 • Закупуване на компютър за детската градина – 1300 лв.

 

С. ДОЛНИ ВИТ

 • Настилане с трошен камък на ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Вит“ - 2400 лв. /приключено/;
 • Ремонт на стълбището на сградата на кметството – 4 200 лв.;
 • Вътрешен ремонт на салона на читалището – 26 600 лв.;
 • Изготвяне на геология и хидрогеология на свлачищен участък на ул. „Тодор Каблешков“ – 2 700 лв.

 

С. ДЪБОВАН

 • Настилане с трошен камък на улиците „Иван Вазов“, „Варна“, „Васил Априлов“, „Мизия“, „Арда“, „Кирил и Методий“, „Драва“ – 5040 лв. /приключено/;
 • Топлоизолация и външен ремонт на сградата на кметството – 27 600 лв.;
 • Основен ремонт на детска площадка за 14 500 лева.

С. ЗАГРАЖДЕН

 • Ремонт на покрив на автобусна спирка и склад – 8000 лв.
 • Настилане с трошен камък на улици: „Н. Вапцаров“, „Христо Ботев“, „Искър“, „Арда“ – 6600 лв. /приключено/.

 

С. ШИЯКОВО

 • Настилане с трошен камък на ул. „Бор“, „Гоце Делчев“, „Мичурин“ – 2160 лв. /приключено/;
 • Изграждане на бетонова площадка за изворна чешма на ул. Цветница – 2 880 лв.;
 • Ремонт на обреден дом на гробищен парк – 3200 лв.;
 • Ремонт на автоспирка – 1100 лв.;
 • Закупуване на компютър за детската градина – 1300 лв.

С. ЛЕНКОВО

 • Настилане с камък на ул. Шипка, „Дунав“, „Пирин“, „Хр. Смирненски“, Бузлуджа“, „Стара планина“, „Коста Златарев“, „Карамфил“ – 8 880 лв. /приключено/;
 • Ремонт на административна сграда – кабинети за 4600 лв.

 

С. ИСКЪР

 • Ремонт на покрив на сградата на кметството – 7000 лв.;
 • Основен ремонт на покрива на административна сграда, в която се помещават пенсионерски клуб, здравна служба, избирателна секция – 38 200 лв.

 

С. КРЕТА

 • Настилане с трошен камък на ул. „Вит“ /приключено/ – 1680 лв.;
 • Ремонт на покрива на кметството – 32 700 лв.;
 • Ремонт на фасадата на кметството – 11 465 лв.

Сайта използва бисквитки