Община Гулянци

Стартираха дейностите по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ДСП гр. Гулянци“

Община Гулянци изпълнява проект за оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци, съгласно договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към МТСП. Проектът е на стойност 32 203 лева, от които 28 982,70 лв. от републиканския бюджет по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ и 3 220,30 лв. от общинския бюджет.

Целта на проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ДСП гр. Гулянци“ е подобряване качеството на живот на възрастните хора и хора с увреждания от Община Гулянци, чрез обновяване на материалната база на социалния патронаж и повишаване качеството на услугите в съответствие с европейските хигиенни изисквания за приготвянето на здравословна храна.

По проекта ще бъде закупено и монтирано ново професионално оборудване: вентилационен чадър, хладилни шкафове, скара, конвектомат и други уреди и обзавеждане. Дейностите по проекта ще приключат до юни 2022 година.

Домашен социален патронаж гр. Гулянци работи с капацитет 500 потребители –  300 абонати на общинската услуга и 200 потребители по Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Гулянци“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Хората, които ежедневно получават храна от базата в гр. Гулянци са от всички населени места на общината.

Сайта използва бисквитки