Община Гулянци

Медицинският център в Гулянци ще бъде обновен по проект „Красива България“

Община Гулянци ще реализира обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на МЦ „Д-р Александър Войников“ гр. Гулянци“ и подобект “Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: рампа и асансьорна уредба“ по Красива България, мярка „Подобряване на социалната инфраструктура“.
Проектът е на стойност 160 013 лева (без ДДС), като 81 607 лв. са от общинския бюджет. Строително ремонтните и монтажни дейности предвиждат изграждането на нов покрив и саниране на сградата, изграждане на асансьор с рампа за хора с увреждания и благоустрояване на двора с нова ограда, пейки и алеи.
В момента текат процедурите за избор на изпълнител.
Медицински център „Д-р Александър Войников“ гр. Гулянци е сред основните звена на доболничната помощ на територията на общината. В него работят кардиолог, невролог, очен лекар, хирург, акушер-гинеколог и специалист вътрешни болести. Центърът разполага с оборудвана манипулационна, два ехографа и друга апаратура. Сградата е общинска собственост. В нея се помещават и кабинетите на трима общопрактикуващи лекари.
 

Сайта използва бисквитки