Община Гулянци

Анкета във връзка с опазване на околната среда

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028г. и нейни приложения,Общинска администрация Гулянципровежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината. Целта на проучването е да се информира общественосттазаразработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/MZ1L8gNDo3KgY8739в срок до 18.06.2021г.:Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Сайта използва бисквитки