Община Гулянци

Технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника

Общинска администрация гр. Гулянци уведомява, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 28.05.2021 г. от 10.00 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички зърнокомбайни, колесни и верижни трактори с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

          На прегледа да се представят свидетелствата за регистрация на техниката и актуална застраховка „Гражданска отговорност”.

          Заплащането на таксите за прегледа ще се извършва по банков път по сметка на ОД „Земеделие”- Плевен предварително, като в деня на прегледа трябва да представите платежното нареждане.

          Банковата сметка е: IBAN BG53STSA93003105652501, BIC STSABGSF. Основание ТАКСИ ГТП.

          Тарифа: Верижени трактори – 10 лв., Колесни трактори и самоходни пръскачки -15 лв., Багери и самоходни косачки – 18 лв., Самоходно шаси -12 лв., Ремарке – 8 лв. , Машини за почвообработка – 4 лв., Сеялки – 5 лв., Торачки, пръскачки и машини за поливане – 6 лв., Фуражоприбиращи – 7 лв. Зърнокомбайни – 25 лв.

          За не представяне на техниката на ГТП на притежателите ще се налагат административни наказания съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника.

Графика на прегледите по населени места е както следва:

27.05.2021 г.                                        

с. Дъбован -    10.00 ч.                        

с. Загражден - 11.30 ч.

с. Гиген -         13.00 ч.                     

с. Искър -        15.00 ч.                                                  

28.05.2021 г.       

гр. Гулянци - 10.00 ч.

с. Брест -        14.30 ч.

с. Крета -        16.00 ч.

31.05.2021 г.

с. Ленково -      09.30 ч.

с. Милковица - 11.00 ч.

с. Долни Вит -  13.30 ч.

с. Сомовит -      15.00 ч.

Сайта използва бисквитки