Община Гулянци

Конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” ежегодно организира конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Той се провежда със съдействието на общинските и областните власти по места, като мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Етапите на класиране са три – на общинско, областно и национално ниво с международно участие.

РС ПБЗН гр. Гулянци, Община Гулянци и МКБППМН организират общински етап от конкурса за рисунка „С очите си видях бедата”.

 

Условия за участие:

Участниците се съревновават в три възрастови групи:


  • Първа група – от 7 до 10 години;
  • Втора група – от 11 до 13 години;
  • Трета група – от 14 до 18 години.

Всяка рисунка трябва да отговаря на следните условия:

1. Да бъде придружена с кратко описание, на отделен лист на български или английски език, което да е прикрепено към гърба ѝ. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи авторство.

2. Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 cm, без да е паспартирана.

3. На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в конкурса:

  • Име, презиме и фамилия;
  • Възраст;
  • Точен адрес /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/;
  • Училище, педагогически ръководител, телефон за връзка.

Всички деца от училищата на територията на община Гулянци, които желаят да участват в конкурса трябва да предадат готовите творби на своите учители или директора на съответното училище до 23.04.2021 г. В общинския конкурс могат да участват и деца и ученици, които самостоятелно предадат творбите си в Община Гулянци или ги изпратят на адрес: п.к. 5960 гр. Гулянци; Община Гулянци; ул. „Васил Левски” №32, в същия срок.

Събраните рисунки ще бъдат оценени и класирани от комисия на общинско ниво на 26.04.2021 г., а победителите ще получат награди. Всички творби, отговарящи на условията на конкурса (независимо от класирането на общинско ниво) ще бъдат предадени в РДПБЗН - Плевен в срок до 29.04.2021 г. за участие на областно ниво.

Рисунки може да се предават и за директно участие в областния конкурс на адрес: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31, за главен инспектор Златко Гицов, РДПБЗН - Плевен.

Сайта използва бисквитки