Община Гулянци

Центърът за обществена подкрепа гр. Гулянци беше отличен от Националния алианс за социална отговорност

В Деня на социалната работа – 16 март, Центърът за обществена подкрепа  гр. Гулянци беше награден от Национален алианс за социална отговорност за принос в популяризирането на социалната работа и повишаване престижа на социалния работник. Награждаването е ежегодно и се провежда в рамките на Националната среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги в страната, организирана от Министерството на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Агенцията за качество на социалните услуги и Национален алианс за социална отговорност.

Екипът на ЦОП гр. Гулянци спечели наградата с инициативата си „Социално утро“ по повод Световния ден на социалната работа. В нетрадиционна форма – с видео-клип като „телевизионно“ предаване, специалистите от ЦОП Гулянци разказват за себе си и акцентират върху дейността на социалната услуга, като в техните роли влизат деца от община Гулянци. Мотото на инициативата е "Социалната работа не се описва с думи, няма граници и не се побира в рамка.", а целта на клипа е да създаде правилно разбиране за смисъла на социалната работа като една от разновидностите на човешката дейност и стимулиране интереса към професията.

Останалите наградени за социално значими инициативи са Център за обществена подкрепа – Бургас, ДЦДМУ „Св. Врач“, Фондация „Конкордия България“, ЦОП – Средец.

В рамките на срещата и награждаването Цветослава Драгомирова-Линкова, началник-отдел „Разработване и управление на проекти, образование и социални дейности” в Община Гулянци поздрави участниците и подчерта, че в социалната работа всички звена по веригата са значими и важни за успешното реализиране на дейностите в полза на хората, което напълно кореспондира с мотото на Световния ден тази година – „Аз съм, защото сме ние”.

Център за обществена подкрепа гр. Гулянци работи от 2018 година, първоначално като проектна дейност на Община Гулянци, която в последствие става постоянна държавно делегирана дейност с капацитет 20 случая месечно.

Сред  дейностите, които осъществява центърът са насърчаване социалната интеграция на деца в риск и техните семейства и подкрепа за осигуряване на безопасна и стабилна семейна среда за развитие на детето.  Центърът за обществена подкрепа осъществява съвместни инициативи и кампании с училищата и детските градини на територията на общината за осмисляне на свободното време на децата и учениците; превенция на зависимостите и агресията; овладяване на нови знания и социални умения. Екипът активно участва в местни и национални форуми, неразделна част е от културния и традиционен календар на общността. Специалистите непрестанно усъвършенстват знанията и компетенциите си, което позволява разширяване на дейностите в бъдеще.

 

Сайта използва бисквитки