Община Гулянци

СУ „Асен Златаров” с. Гиген чества патронен празник

На 16 февруари СУ „Асен Златаров” с. Гиген отбелязва 136 години от рождението на патрона на училището. Въпреки строгите противоепидемични мерки и невъзможността за провеждане на масови чествания и тържества, учениците и колективът подготвиха литературна програма по повода, която споделиха в социалните мрежи, като поздрав към всички – ученици, педагогически и непедагогически персонал, общественост. Стиховете в кратката програма са на учителите Марияна Георгиева-Стайкова и Иван Лопков, а рецитатори са учениците от девети клас.

Колективът на СУ „Асен Златаров” с. Гиген отдавна е доказал, че достойно носи името на своя патрон. Изпълнени с идеи и новаторство, верни на традициите, ръководството и педагозите работят по редица проекти и инициативи с цел подобряване на материалната база, развиване на талантите и възможностите на децата, обогатяване на знанията и уменията им. Към училището има кръжок по художествено слово, певчески хор, танцови формации и други извънкласни форми, които ангажират учениците в занимания с изкуства и наука.

В гимназията в с. Гиген се обучават 176 ученици от I до XII клас. През тази учебна година беше разкрита единствената за област Плевен професионална паралелка „Техник-животновъд” – специалност „Пчеларство и бубарство”, която е със статут на защитена. Според директорът Николина Маркова това е много актуална за нашия район професия. Тя разказа, че  училището разполага със собствен трактор и всички условия за провеждане на професионалното обучение. Освен това гимназията има договорни отношения с местен земеделски производител – пчелар, който ще предостави цялата си база за провеждане на практиката на учениците.

„Училището активно работи по ежегодните програми на МОН – „Училищен плод”, „Училищно мляко”, „Спорт” и т.н.” – разказа още Николина Маркова и допълни: „Новото през тази учебна година е НП „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот”. По този проект осъществяваме дейности, които целят привличането на родителите в училищния живот на децата им и по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда и съответно развиване на положително отношение към ученето и редовното им посещение в училище. Освен това с европейско финансиране в училището се осъществява проект „Учители в действие” за допълнителна квалификация на учителите.

Използвам момента да поздравя всички, които по един или друг начин се чувстват свързани със СУ „Асен Златаров” с. Гиген и да благодаря на учениците, учителите и целия колектив за усилията и енергията, които влагат ежедневно, за да върви училището ни напред!” – сподели в заключение директорът.

Малко история:

Първите исторически сведения за обучение на деца в село Гиген датират от 1824 година. Шест години по-късно е поставено началото на организирани учебни занятия с учител поп Андрей. В годините след освобождението първо се създава прогимназия, а след това и начално училище. Сградата, в която днес се помещава училище „Асен Златаров” е строена през 1927 година. В онези години тя се е ползвала като основно училище. На 15.01.1945 година с Указ на Министерството на народното просвещение в ОУ „Христо Ботев” се открива непълна смесена гимназия като филиал на Никополската. От учебната 1945/1946 година гимназията става пълна и самостоятелна и получава името на проф. Асен Златаров. На 12.07.1946 година първите 32-ма ученици получават дипломите си за средно образование. През 1975 година по случай юбилея си гимназията е наградена с орден „Кирил и Методий” I-ва степен. Във връзка с годишнината сградата е изцяло обновена и благоустроена. През 2002 година в СОУ „Асен Златаров” е открит модерно оборудван кабинет по информационни технологии. През 2003 година е разкрита профилирана паралелка „Информационни технологии”. От 2009 година училището е преобразувано в средищно от I до XII клас. През 2014 година е изграден специализиран кабинет по физика в памет на световно известния учен, възпитаник на гимназията в Гиген – д-р Ванко Кръстев.

В последните десет години сградата на СУ „Асен Златаров” и материалната база са напълно обновени, за да отговорят на съвременните изисквания за качествен учебно-възпитателен процес. Община Гулянци осъществи два мащабни ремонта по НП „Оптимизация на училищната мрежа” и по Програма „Красива България”. Училището е санирано, изцяло е обновен покривът, както и дограмата. Ремонтирани са помещения – класни стаи, физкултурен салон, санитарни възли, нова е и парната инсталация.

Снимки: Архив СУ "Асен Златаров" и Община Гулянци

Сайта използва бисквитки