Община Гулянци

170 лица от община Гулянци получават безплатно храна по проект „Топъл обяд у дома”

Вече пети месец Община Гулянци изпълнява проект „Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Гулянци”, съгласно договор № ФС01-0360/10.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Срокът на проекта е до 31 октомври 2020 година. Общият размер на финансирането е 62 118 лева.

Проектът обхваща всички 12 населени места на община Гулянци. Той е насочен към подобряване на социалната закрила и превенция на социалното изключване на уязвими групи хора, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19.

В периода на изпълнение на проекта, Община Гулянци доставя до дома на 170 лица топла храна – едно обедно хранене дневно. Обядът се приготвя и транспортира от Социалния патронаж при стриктно спазване на хигиенно-противоепидемичен режим на работа.

Проект „Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Гулянци “ е с изключително голям социален ефект върху потребителите на услугата. Приготвянето и доставката на топъл обяд до дома е в подкрепа на уязвими лица от община Гулянци, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, произтичащи от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. За да осигури подкрепа на тези хора, Община Гулянци се възползва от всяка възможност за удължаване на сроковете по Целевата програма програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“.  

Сайта използва бисквитки