Община Гулянци

Започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година

В ход е процедура по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За община Гулянци, съответно – 58 преброители и 17 контрольори.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Кандидатите трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Срокът за подаване на документите е до 30.10.2020 г. 

Документи по образец се подават в сградата на  Общинска администрация – Гулянци, в Центъра за административно обслужване на граждани, гише деловодство или в кметствата по места.

Преброители  ще се набират за всички населени места на територията на общината.

Образците на документи са на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване на граждани/кметствата или могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (НСИ).

  1. Заявление по образец с приложени към него документи
  2. Автобиография по образец
  3. Съгласие за обработка на лични данни – по образец
  4. Актуална снимка

Сайта използва бисквитки