Община Гулянци

Община Гулянци организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Общината  има сключен договор за събиране, транспортиране, временно съхраняване и/ или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

Неработещите електрически и електронни уреди, както и акумулатори и батерии жителите на общината могат да предават на 11.09.2020 г. (петък) от 08.00 ч.   до  16.00 ч.  в двора на старото училище, гр. Гулянци.

Гражданите могат да  предават следните излезли от употреба електрически и електронни уреди: печки, хладилници, тостери, микровълнови печки, сешоари, перални, бойлери, миксери, климатици, телевизори, радиа, транзистори, компютри, монитори, мишки за компютър, мобилни апарати, телефонни апарати, фризери, електрически радиатори, отоплителни печки, прахосмукачки, маши за коса, преси, луминисцентни лампи и др.

Призоваваме  гражданите да се включат в акцията за разделно събиране и безвъзмездно предаване на горепосочените отпадъци. Нетретираните отпадъци от ИУЕЕО могат да бъдат опасни за човешкото здраве, а депонирани с общият поток  битови отпадъци, опасните вещества попадат в почвата и водата , което води до необратими последствия за околната среда.

Нека опазим околната среда и предадем електрическите отпадъци в кампанията!

Сайта използва бисквитки