Община Гулянци

Община Гулянци обявява

Търг с явно наддаване за продажба на стояща /неотсечена/ дървесина на корен /по прогнозни количества от сортиментни ведомости/ от ОГТ – собственост на Община Гулянци по одобрен годишен план за 2022 г. >>>

Решение >>>

Заповед >>>

Условия >>>

Документация >>>

Протокол >>>

Заповед - спечелил >>>

Сайта използва бисквитки