Gulyantsi Municipality

Обявления

Обявление

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000613 „Река Искър“.

Read more

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши училища в страната или в чужбина във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка.

Read more

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни или висши училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка.

Read more

Website use cookies