Gulyantsi Municipality

Нормативни актове

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Subcategories

  • Наредби
  • Проекти на документи

     * Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя най-малко 30 дневен срок за предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт.

Website use cookies