Gulyantsi Municipality

Проект на предложение за Приемане Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги през 2019 на територията на Община Гулянци

Website use cookies