Gulyantsi Municipality

Location, Natural Features/Landscapes

Местонахождение, природни дадености

Местонахождение, природни дадености

Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен на територия от 458 кв.км. Земеделската територия е 381 606 дк., а обработваемата земя е 333 850 дк. (70,6%).

 

Read more

Website use cookies