Gulyantsi Municipality

Обявления

Съобщение

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценката на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя ветрогенератори” в ПИ 68045.316.1, м.„Новите лозя”  по КККР на с. Сомовит, общ. Гулянци и в ПИ 68045.211.21, м. „Зад лозята” по КККР на с. Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен.

Read more

Обява

за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните София, Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Хасково, Карлово, Плевен, Шумен, и Мусачево.

Read more

Обява

Община Гулянци  обявява свободно работно място за длъжността "Медицинска сестра" в  Детска градина "Щастливо детство" и ОУ „Христо Ботев“ с. Брест

Read more

Обява

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши или средни училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите.

Read more

Website use cookies