Gulyantsi Municipality

Обявления

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите.

Read more

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции.

Read more

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши или средни училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на ВВС.

Read more

Обявление

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000613 „Река Искър“.

Read more

Website use cookies