Gulyantsi Municipality

Център за административно обслужване на граждани

Услуги предоставяни от Центъра за административно обслужване на граждани

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Работното време на Центъра за  обслужване на граждани започва в 08.30 и приключва в 17.00 часа, за да се осигури непрекъснат процес на обслужване.

Read more

Website use cookies