Gulyantsi Municipality

Портал за обществени консултации към МС

Портал за обществени консултации към Министерски съвет

Министерският съвет на Република България възложи разработването на своя нов проект - портал за обществени консултации. Порталът предоставя ключова информация относно предстоящи и минали обществени консултации по проекти за стратегически документи и нормативни актове.

Read more

Website use cookies