Gulyantsi Municipality

Ръководство

Програма за управление на Община Гулянци за мандат 2019 - 2023

Програмата за управление на Община Гулянци за мандат 2019 – 2023 год. е продължение на изминалите 12 години. Тя е средносрочен планов, стратегически документ, чиято цел е да маркира основните и най- важни моменти в работата на ръководения от мен екип през следващите години.

Read more

Website use cookies