Gulyantsi Municipality

Ръководство

Програма за управление на Община Гулянци за мандат 2023 - 2027

Програмата за управление на Община Гулянци за мандат 2023 – 2027 год. е средносрочен планов, стратегически документ, чиято цел е да маркира основните и най- важни моменти в работата на ръководения от мен екип през следващите години.

Read more

Website use cookies