Gulyantsi Municipality

Общински съвет

Доклад

На Постоянна комисия „ За противодийствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество»   при Общински съвет – Гулянци, като комисия  по чл.12, ал.1  НУРИПДУКИ

Read more

Subcategories

Website use cookies