Gulyantsi Municipality

Култура и Туризъм

Културен Календар

Събития, празници и чествания от национално, регионално и местно значение.

Ежегодно Община Гулянци организира Панаирни дни в последните почивни дни на месец май. Част от традиционните прояви са Събор на народното творчество, Детско утро, концерти на местни състави и изпълнители. Сред останалите ежегодни културни събития са  конкурс за снимка, рисунка или литературна творба "Моето приключение край Дунав", честването на годишнината от обявяването на Гулянци за град, кинопрожекции, театрална постановка, базари и изложби, конкурс за празнична украса. Всяка година читалищата изготвят програма и план за своята дейност, които се включват в обща Годишна програма за читалищната дейност. Програмата се приема от Общински съвет.

Read more

Култура

Общината разполага с читалища във всяко кметство и гр. Гулянци. Навсякъде функционират клубове на пенсионерите и хората с увреждания,  които също развиват богата творческа дейност.

Read more

Website use cookies