Gulyantsi Municipality

Култура и Туризъм

Култура

Общината разполага с читалища във всяко кметство и гр. Гулянци. Навсякъде функционират клубове на пенсионерите и хората с увреждания,  които също развиват богата творческа дейност.

Read more

Website use cookies