Gulyantsi Municipality

Budget and finance

Бюджет и Финанси

Актуална банкова сметка:

Общинска Банка АД

IBAN BG43SOMB91308436323644

BIC SOMBBGSF

БУЛСТАТ 000413691

Website use cookies