Gulyantsi Municipality

Обявления

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши или средни училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на ВВС.

Read more

Предоставяне на обществен достъп до информация

За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение ”Укрепване на свлачище в района на „Гойчево дере“

Read more

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите.

Read more

Обява

За провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции.

Read more

Website use cookies